Спасибо за покупку!

Перейти к просмотру:

Как установить пуш на обычный сайт или сайт на Вордпресс:
https://valera24.ru/kak-ustanovit-push-na-obychnyj-sajt-ili-na-vordpress

Как установить пуш на сайт с протоколом https:
https://valera24.ru/urok-unikalizacija-partnerskoj-voronki-prodazh

Как настроить пуш на сервисе Push.world:

https://valera24.ru/urok-grubaja-oshibka-pri-sozdanii-voronki-prodazh